กระบอกฟุต Water Bearing

บูธสวมยาง บูธทองเหลือง บูธยาง  ลูกปืนสวมเพลาเรือ เพลาใบจักรเรือ ขนาดต่างๆ ยางในกระบอก บูธเพลา BRASS SHELL CUTLESS BEARINGS 

CUTLESS RUBBER BEARING

BRAND AQUALUBE ,JOHNSON DURAMAX MARINE 

HIGH PERFORMANCE WATER LUBRICATED BEARINGS

ลูกปืนใช้ในน้ำกระบอกเพลาเรือ , กระบอกฟุต บูธยาง ลูกปืนน้ำ ลูกปืนเพลาเรือ บูธเพลาเรือ


สนใจกรุณาติดต่อสอบถาม : โทร 086 3399 705