ข้ออ่อนสแตนเลสเรือ

ผลิตจำหน่ายสายอ่อน ข้ออ่อนสแตนเลสเรือ กรองอากาศ กรองขยะ กรองทราย กรองอากาศสแตนเลส ใช้ในงานเรือ งานรถ และงานอุตสาหกรรมทุกชนิด


 (โรงงานผลิต) ขายราคาส่ง

ข้ออ่อนสแตนเลส 2" รุ่น 2 ชั้นพร้อมหน้าแปลน ยาว 12" =1,800 ฿

ข้ออ่อนสแตนเลส 2.1/2" รุ่น 2 ชั้นพร้อมหน้าแปลน ยาว 12"=2,100 ฿

ข้ออ่อนสแตนเลส 3" รุ่น 2 ชั้นพร้อมหน้าแปลน ยาว 12" = 2,400 ฿

ข้ออ่อนสแตนเลส 4" รุ่น 2 ชั้นพร้อมหน้าแปลน ยาว 12" = 2,600 ฿

ข้ออ่อนสแตนเลส 5" รุ่น 2 ชั้นพร้อมหน้าแปลน ยาว 12" = 3,000 ฿

ข้ออ่อนสแตนเลส 6" รุ่น 2 ชั้นพร้อมหน้าแปลน ยาว 12" = 3,500 ฿

ข้ออ่อนสแตนเลส 8รุ่น ชั้นพร้อมหน้าแปลน ยาว 12" = 9,000 ฿

รับผลิตและสั่งทำตามความยาวที่ต้องการ...