งานลอยน้ำต่างๆ

งานลอยน้ำต่างๆ อาทิเช่น

ส้วมลอยน้ำ
จักรยานน้ำ ถีบในน้ำ สวนสาธารณะ สวนสนุก