อู่ซ่อมเรือ-คานเรือเจ็กกั้ว

"คานเรือเจ็กกั้ว" 

คือ ผู้ให้บริการงานซ่อมเรือ คานเรือ ซ่อมเรือเหล็ก ซ่อมเรือไม้ ซ่อมเรือท่องเที่ยว ซ่อมเรือประมง ซ่อมใบจักรเรือ และจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในงานซ่อมแซมเรือ เริ่มแรกเดิมที เป็นธุรกิจอู่ซ่อมเรือที่เป็นที่รู้จักในนาม "คานเรือเฮียกั้ว" ตั้งอยู่ที่ปากอ่าวไทย ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของการให้บริการที่ดี ฝีมือในการทำงานการซ่อมทำเรือภายใต้การควบคุมงานของบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านงานซ่อมเรือและประสบการณ์มากกว่า 50 ปี จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก กลุ่มลูกค้าเรือประมงในพื้นที่คลองด่านไปจนปากน้ำครอบคลุมพื้นที่ฝั่งสมุทรปราการ จนขยายลูกค้าวงกว้างออกไปทางภาคตะวันออก ติดต่อมาเข้าใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง อู่เรือได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก

บุคลากร (Team Works)

      เพื่อให้มั่นใจว่า การทำงานทุกขั้นตอนจะต้องดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ตรวจสอบและควบคุมการทำงานในคานเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาให้ลูกค้า หรือแม้แต่ควบคุมการขึ้นลงเรือทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นอยู่ในการควบคุมและดูแลการทำงานโดยเจ้าของกิจการคือ เจ็กกั้วและบุตรชาย

 

แก้ปัญหาถูกจุด  

" แก้ปัญหาที่ไหนไม่ได้มาที่เรา แก้ไขให้ได้ทุกราย! " 

     การทำงานคานเรือนั้น ไม่ใช่แค่งานช่างที่ทำงานมาปีสองปีแล้วเรียกตนเองว่าเป็นช่างซ่อม หากการซ่อมบำรุงเรือนั้นยังต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน ต้องผ่านและพบเจอกับปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆจนกลายเป็นช่างผู้ชำนาญงานและแข็งแกร่งอย่างเราได้

     ส่วนหนึ่งราคาค่าบริการที่แตกต่างกันไป มักเป็นสิ่งที่ลูกค้าเลือกว่า ราคาถูก!!! เลือกที่จะให้ช่างหรืออู่เหล่านี้มาซ่อมเรือ แก้ไขปัญหาเรือให้กับท่าน 

     แต่แท้จริงแล้ว...งานซ่อมเรือกแฝงด้วยการคิดและการแก้ไข้ปัญหา มีมาตรฐานและใช้ประการณ์ในการทำงาน หากขาดประสบการณ์การทำงาน มองงานไม่ขาด ก็มักจะทำให้เสียเวลาในการซ่อมนานหรือเป็นภัยเงียบที่มักจะไปพบปัญหาภายหลัง เสียเงินบ่อยขึ้นรวมถึงทำให้ลูกค้าเสียโอกาสทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย

     บ่อยครั้งที่เรือหลายๆลำที่เมื่อทำงานมาจากที่อื่นและพบปัญหาไม่สามารถแก้ได้ โดยขาดการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ถูกต้อง ทำให้การแก้ปํญหาเป็นไปอย่างผิดวิธี เรือใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถใช้การได้เลย

     แต่เมื่อมาที่เรา ทุกรายเราสามารถประเมินและวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ทุกลำ ทั้งนี้การทำงานจะต้องและต้องทำอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณที่ดีของธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ ส่งผลให้ระยะเวลาในการซ่อมทำรวดเร็วจนลูกค้าประทับใจ

    *** ดังนั้นไม่แปลกที่ลูกค้าจะเลือกและไว้วางใจเรา ***

กลุ่มลูกค้า

     จากอดีตลูกค้านิยมเข้ามาทำจากการบอกต่อปากต่อปาก เริ่มต้นเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเรือประมงในพื้นที่คลองด่านไปจนปากน้ำครอบคลุมพื้นที่ฝั่งสมุทรปราการ จนขยายลูกค้าวงกว้างออกไปทางภาคตะวันออก ปัจจุบันมีลูกค้าติดต่อมาเข้าใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง อู่เรือของเราจึงได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก

 

เรือที่จะเข้ามาใช้บริการ

     คานเรือเจ็กกั้ว สามารถรองรับเรือประมง เรือท่องเที่ยว เรือข้ามฟาก เรือพาเที่ยว เรือโดยสารต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ความยาวสูงสุดที่รับได้ 30 เมตร ที่ทำจากวัสดุไม้ เหล็ก และเรือไพเบอร์ 

 ซึ่งนอกจากการซ่อมเรือโดยทั่วไปแล้ว เรายังบริการงานออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือของเรือเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

     อย่าให้ราคาและระยะทางในการให้บริการที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยมาเป็นตัวกำหนดการเข้าถึงการทำงานที่มีคุณภาพในการให้บริการเรือของท่าน เรือของท่านมีมูลค่าและสามารถทำเงินให้กับท่านมากกว่านั้นหลายเท่า หากเพียงเข้ามาทดลองการใช้บริการของเราและจะทำให้ท่านประทับใจ กับระยะเวลาในการซ่อมทำและคุณภาพงานซ่อมที่ดีกว่าเดิม รวมถึงการฝากประวัติในการซ่อมทำเรือไว้ให้เราดูแล 

"ต้องลองถึงจะรู้" .....