คานเรือ

"คานเรือเจ็กกั้ว" คือ ผู้ให้บริการงานซ่อมเรือ คานเรือ ซ่อมเรือเหล็ก ซ่อมเรือไม้ ซ่อมเรือท่องเที่ยว ซ่อมเรือประมง ซ่อมใบจักรเรือ และจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในงานซ่อมแซมเรือ เริ่มแรกเดิมที เป็นธุรกิจอู่ซ่อมเรือที่เป็นที่รู้จักในนาม "คานเรือเฮียกั้ว" ตั้งอยู่ที่ปากอ่าวไทย ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของการให้บริการที่ดี ฝีมือในการทำงานการซ่อมทำเรือภายใต้การควบคุมงานของบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านงานซ่อมเรือและประสบการณ์มากกว่า 50 ปี จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก กลุ่มลูกค้าเรือประมงในพื้นที่คลองด่านไปจนปากน้ำครอบคลุมพื้นที่ฝั่งสมุทรปราการ จนขยายลูกค้าวงกว้างออกไปทางภาคตะวันออก ติดต่อมาเข้าใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง อู่เรือได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก

" เราคือ อู่ซ่อมเรือที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี เราจะเป็นผู้ให้บริการงานซ่อมเรือที่ดีที่สุด และคุณภาพที่ดีพร้อมกับความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้ามาอย่างยาวนานแบบนี้ตลอดไป "